en pl
ZADZWOŃ

Polityka bezpieczeństwa i obowiązek informacyjny RODO

1.Administratorem danych osobowych jest: Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej, Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22A lok. 6, Tel. 22 843 40 40, instytut@beautyderm.pl NIP: 982 004 12 38

Zwanym dalej „Administratorem”.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,

W związku z przetwarzaniem przez Admnistratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia:
- Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- Prawo do przenoszenia danych,
- Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych.

Powyżej wymienione uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: instytut@beautyderm.pl

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Korzystanie ze Strony
Kontakt e-mailowy
Kontaktując się Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe użytkownika przekazywane Adinistratorowi w ramach kontaktu elektronicznego, poprzez e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji e-mail może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to nieduże informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. tablecie, komputerze, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Cookies pozwalają Administratorowi:
- zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony
- poprawić bezpieczeństwo i szybkość korzystania ze Strony
- ulepszać funkcje dostępne na Stronie

- korzystać z narzędzi marketingowych
- korzystać z narzędzi analitycznych
- zapewniać funkcje społecznościowe

Zgoda na cookies
 Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez Administratora plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, iż użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, wystarczy usunąć pliki cookies oraz zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce. Pliki cookies można podzielić na pochodzące od podmiotów trzecich oraz własne. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

Analiza i statystyka
Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony itp. Administrator korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w powyższym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W opisanym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

Marketing
Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook-a, aby kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę oraz czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu, nie są też wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami, które są upoważnione do administrowania serwerem.

Kontakt z Administratorem
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności może zgłaszać poprzez adres e-mail: instytut@beautyderm.pl

OBOWIĄZEK FORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Beata Kociemba, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22A lok. U6, Tel. 22 843 40 40, instytut@beautyderm.pl

Celem zbierania danych jest gromadzenie danych w celu przeprowadzenia konkursu na Facebooku..

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie powołał IOD. Punkt kontaktowy: instytut@beautyderm.pl

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie na Facebooku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w ogłoszonym konkursie.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.